နေပြည်တော်ကောင်စီဝင် တာဝန်မှ ရပ်စဲခြင်း

Fri, 03/23/2018 - 11:51 -- admin

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၁၅/၂၀၁၈

၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၄ ရက်

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်)

နေပြည်တော်ကောင်စီဝင် တာဝန်မှ ရပ်စဲခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၈၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(၃)(ကက)၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၈၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၂၀၊ ပုဒ်မခွဲ (က)တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ နေပြည်တော်ကောင်စီဝင် ဦးတင်ထွဋ်ကို တာဝန်မှရပ်စဲလိုက်သည်။

(ပုံ) ထင်ကျော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်