တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း

Thu, 03/08/2018 - 10:07 -- admin

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ပစ္စည်းများ
ဝယ်ယူရေးနှင့် ထုခွဲ ရောင်းချရေး ကော်မတီ
တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း
 
              ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာနအတွက် အသုံးပြုမည့် လိုအပ်သော မော်တော်ဆိုင်ကယ် ဝယ်ယူရေး အတွက် (၂၇-၈-၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရေးနှင့် ထုခွဲ ရောင်းချရေး ကော်မတီမှ ဈေးနှုန်း စိစစ်ခဲ့ရာ အောက်ပါ ကုမ္ပဏီမှ ယှဉ်တွဲပါ ဈေးနှုန်းဖြင့် တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည် -
 

စဉ်

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်

ကုမ္ပဏီအမည်

အရေ
အတွက်

ကျသင့်ငွေ
(ကျပ်)

၁။

Motor Cycle Kenbo Dream-110

Aung Kan Bo
Trading Co., Ltd.

၉၀

၆၀,၀၀၀,၀၀၀