နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ကြေညာချက်များ

Nov 03, 2020
၁။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် အသက် ၆၀ နှစ် နှင့်အထက် အသက်အရွယ်ရှိ မဲဆန္ဒရှင်များထံမှ သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ တာဝန်ရှိသူများသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲများ ရယူလျက် ရှိပါသည်။
Nov 03, 2020

၁။         ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်၊ စီးပွားချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရှော်ချောင်း ကျေးရွာနေ အလယ်တန်းပြဆရာမ ဒေါ်မိုးမြတ်သူဇာသည် ၃၀-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့၌ စီးပွားချောင်ကျေးရွာ အုပ်စုတွင် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲတစ်ကြိမ် ပေးခဲ့ပြီး၊ ၃၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့၌ မယ်တလိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကြိုတင် ဆန္ဒမဲနောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံပေး ခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။

Nov 03, 2020
၁။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်၊ စီးပွားချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရှော်ချောင်း ကျေးရွာနေ အလယ်တန်းပြဆရာမ ဒေါ်မိုးမြတ်သူဇာသည် ၃၀-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့၌ စီးပွားချောင်ကျေးရွာ အုပ်စုတွင် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲတစ်ကြိမ် ပေးခဲ့ပြီး၊ ၃၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့၌ မယ်တလိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကြိုတင် ဆန္ဒမဲနောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံပေး ခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။
Oct 30, 2020

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးကြသည့် မဲဆန္ဒရှင်များသို့ အသိပေးကြေညာချက်

1

1

Oct 25, 2020
ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးကြမည့် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း
Oct 25, 2020

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

အမိန့်အမှတ် ၁၃၅/၂၀၂၀

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၉ ရက်

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်)

Oct 25, 2020

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

အမိန့်အမှတ် ၁၃၆/၂၀၂၀

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၉ ရက်

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်)

Oct 25, 2020

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

အမိန့်အမှတ် ၁၃၇/၂၀၂၀

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၉ ရက်

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်)

1

 

Oct 20, 2020
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်၊ ၃၇ / ၂၀၂၀
Oct 17, 2020
ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပခြင်းမပြုမည့် နယ်မြေများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း