ဟားခါး၌ သိပ္ပံနည်းကျ စိုက်ပျိုးရေးစနစ်ဖြင့် စားတော်ပဲ(၅)ဧက ပထမဆုံးအကြိမ် စတင်စိုက်ပျိုးပေး